กลับหน้าแรก
 
 

กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณพ่อบำรุง บรรณกิจ บิดา นางยุภาศรี รักไทย
นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 โดย สพท.ตรัง1 งานบุญ งานกุศล
อ่าน [665]

ด้วยคุณพ่อบำรุง บรรณกิจ บิดาของนางยุภาศรี รักไทย ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะเจ้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (วัดคลองเต็ง) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง เริ่มงานวันอังคารที่ 13-14 มกราคม พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. เคลื่อนศพไปสู่เมรุ ณ วัดสิทธิชัยรังสรรค์(วัดคลองเต็ง) แล้วประชุมเพลิง.....

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางแน่งน้อย เวียนขุนทด ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อประพาส ครชาตรี บิดา นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ยุก ชะนะพันธ์ มารดา นางสายใจ ครชาตรี คู่สมรส นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายวรพัฒน์ โพชสาลี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงจระเข้
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อกล่อม ชุมแก้ว บิดาของคุณครูอาจินต์ ชุมแก้ว และคุณครูภิญโญ โสมสง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com