กลับหน้าแรก
 
 

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ สุนันทา
อ่าน [1717]

.....

สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2558

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัมพวันวิทยา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม จำนวน 2,000 บาท

สนใจส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต ๑ โทร 075-5720325 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com