กลับหน้าแรก
 
 

เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 58
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 โดย Administrator
อ่าน [1588]

-.....

     ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล รวมทั้งบันทึกข้อมูลงบประมาณผ่านระบบออนไลน์ (e-budgeting) ทั้งนี้โรงเรียนสามารถเข้าระบบทางหน้าเว็บไซต์สพป.ตรัง เขต 1

 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com