กลับหน้าแรก
 
 

แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร
นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มอำนวยการ กรกนก
อ่าน [415]

.....

งบหน้าการศึกษาบุตรครั้งที่      ประจำเดือน   มีนาคม   2558
ประกอบฎีกาที่   565  โอนวันที่ 10   มีนาคม  2558
ลำดับที่ชื่อ-สกุลACCTOTAL
1นางคณาพร  มะคะสุด903-1-51908-1                       8,400.00
2นางศศิมา  รักษศรี916-0-10096-6                       3,404.00
3นายนิยม     หยงสตาร์916-1-04911-5                       8,000.00
4นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก904-1-17282-3                       7,110.00
5นางพงษ์พันธ์  ขันนุ้ย916-1-05374-0                       3,019.00
6นายวิริยะ  ชนทัศน์916-1-05217-5                       9,000.00
7นางมุดาวรรณ  ชลามาตย์904-1-39615-2                       3,019.00
8นายวิลาษณ  ณ พัทลุง903-1-31556-7                       7,000.00
9นายมนัสพงค์   ไชยรุตน์903-1-56643-8                       4,290.00
10นายวันชัย  ฉิมเรือง916-1-06876-4                     22,000.00
11นายประกาศ  สุทธินนท์937-0-06939-9                     10,650.00
 ยอดรวม                      85,892.005 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com