กลับหน้าแรก
 
 

การติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและตรวจสอบสภาพอาคารเรียนของโรงเรียน
นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนโยบายและแผน วิไลลักษณ์
อ่าน [620]

-.....

สพป.ตรัง เขต 1 ได้กำหนดการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตาม สิ่งก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมแซม ฯ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2557 ดังนี้ 1. โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (ตามมาตรการการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558) เป็นการสุ่มตรวจบางโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ 2. ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน (โรงเรียนที่ยังไม่ได้ติดตามปีงบประมาณ 2557) และติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ปี 58 ปกติ ตามรายชื่อที่แนบ
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com