กลับหน้าแรก
 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย ถ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ปีที่ 2
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2558 โดย Administrator
อ่าน [1149]

.....

ด้วย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย ถ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ปีที่ 2 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 จึงแจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งทราบ โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเดิมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  
www.readthailand.com

ส่งใบสมัครพร้อมนวัตกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/2825 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com