กลับหน้าแรก
 
 

ขอเลื่อนการจัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯ ประจำปี 2558 ของคุุรุสภา
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ธารารัตน์
อ่าน [895]

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ได้ขยายเวลารับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯประจำปี 2558 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และขอเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ออกไปก่อน สำหรับวัน เวลาและสถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.....5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com