กลับหน้าแรก
 
 

ด่วน แก้ไขผลสอบ NT 57
นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศติดตามฯ /รวงพิน
อ่าน [1289]

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้ประกาศสอบ NT 57 ปรากฎ.....

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้ประกาศผลสอบ NT 57 ปรากฎว่าผลสอบฝ่ายประมวลผลนำข้อมูลนักเรียนที่ขาดสอบมาคิดรวมในค่าเฉลี่ยด้วย จึงมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโดยการตัดข้อมูลนักเรียนขาดสอบออก ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่โหลดผลสอบก่อนวันที่ 20 เมษายน 2558
เวลา 12.00 น. ช่วยตรวจสอบผลสอบอีกครั้งหนึ่ง
รับแจ้งจากสำนักทดสอบทางการศึกษา 30/04/2558 เวลา 07.41 น.
ศน.ผการัตน์5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com