กลับหน้าแรก
 
 

สพป.ลำปาง เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนโยบายและแผน แสงอรุณ
อ่าน [853]

.....

สพป.ลำปาง เขต 1 มีมติเห็นชอบให้ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนบ้านแหนงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยให้โอนทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัสดุครุภัณฑ์รวมทั้งทะเบียน เอกสาร หลักฐานสำคัญต่างๆ ทางราชการของโรงเรียนบ้านแหงเหนือ ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนชุมชนบ้านแหง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com