กลับหน้าแรก
 
 

สพป.ลำปาง เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนโยบายและแผน แสงอรุณ
อ่าน [795]

.....

ด้วย สพป.ลำปาง เขต 1 มีมติเห็นชอบให้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางหละ ( โรงเรียนมารวม ) ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปเรียนรวมกับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 ( โรงเรียนหลัก ) ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดเป็นการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก รูปแบบการรวมบางชั้น / รวมช่วงชั้น โดยที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 เป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียนบ้านปางหละ เป็นโรงเรียนมารวม ในการนี้ให้โรงเรียนหลัก และโรงเรียนมารวม ร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการ ฯ โรงเรียนมารวมให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com