กลับหน้าแรก
 
 

ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.
นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนโยบายและแผน แสงอรุณ
อ่าน [1048]

.....

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้องค์การค้าของ สกสค. จัดส่งหนังสือแบบเรียนให้โรงเรียนทันก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนเร่งรัดการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนทั้งในกรณีที่สั่งซื้อจากองค์การค้าของ สกสค. โดยตรง หรือสั่งซื้อจากร้านค้าที่รับหนังสือจากองค์การค้าของ สกสค. ไปจำหน่าย5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com