กลับหน้าแรก
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศติดตามฯ /รวงพิน
อ่าน [1169]

ระหว่างวันที่ 19-21 พค. 58 ณ ห้องพระเทพวิมลเมธี (เศรษฐศาสตร์) ระหว่างวันที่ 28-30 พค. 58 ณ รร.ธรรมรินทร์ ธนา (คัดกรองคนพิการ).....5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com