กลับหน้าแรก
 
 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 โดย ผลงานวิชาการ สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [1339]

.....

รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558 คลิกที่นี่ (สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ให้เตรียมการนำเสนอผลงานวิจัย ในรอบที่ 3 บนเวที “การประชุมสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558″ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งรายละเอียดทางหนังสือราชการและทางเว็บไซต์ http://www.obecresearch.net ให้ทราบในลำดับต่อไป)5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องเรียนตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MATประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com