กลับหน้าแรก
 
 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องเรียนตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 โดย ผลงานวิชาการ สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [2082]

.....

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องเรียนตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ/การตลาด 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ/สาขาวิชาการบริหารกิจการส่วนท้องถิ่น สถานที่เรียน โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ตรัง สนใจติดต่อที่โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ตรัง 075-211148-9 083-1054140 (คุณแอน) 089-7323015 (คุณตุก) E-mail:wnstrang4@hotmail.com ID: 08647141375 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องเรียนตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MATประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com