กลับหน้าแรก
 
 

โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง
นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศติดตามฯ /รวงพิน
อ่าน [1170]

.....

สพป.ตรัง เขต 1 ขอให้โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมทำแผนการเรียนรู้ปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2558 ให้ไปรับเกียรติบัตรพร้อมแผนซีดีแผนการเรียนรู้ในช่องรับหนังสือของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ด่วน

ศน.ฉวีวรรณ5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com