กลับหน้าแรก
 
 

ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนโยบายและแผน แสงอรุณ
อ่าน [1250]

.....

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04052/1388 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558  แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กส่งผลงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558  โดยแจ้งความประสงค์และส่งหลักฐานภายในวันที่  29  พฤษภาคม  2558  สพป.ตรัง เขต 1  ขอขยายเวลาจนถึงวันที่  5  มิถุนายน 2558 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com