กลับหน้าแรก
 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ อรพินทร์
อ่าน [1403]

.....

เรียน  ผอ.ร.ร.ในสังกัด 28โรง  (ตามบัญชีจัดสรร ที่ ศธ 04052/3162   ลว 25 ก.ย.57)

          ตามหนังสือที่ ศธ 04052/1694  ลว.  12 พ.ค58  ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ส่งเขตพื้นที่ภายใน
วันที่ 20 พ.ค.58 นั้น
          โรงเรียนรายชื่อต่อไปนี้ ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดส่ง
โดยด่วน  ภายในวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
           1. บ้านวังศิลา      2. บ้านห้วยม่วง   3. วัดไทรทอง   4.บ้านลิพัง       5.วัดปากปรน
           6. มิตรภาพที่ 31  7. บ้านทุ่งกอ       8. บ้านยวนโปะ 9.ทุ่งรวงทอง  10.บ้านห้วยด้วน
         11. บ้านท่าคลอง  12.วัดธรรมาราม 13.บ้านเขาติง  14.บ้านควนไม้ดำ
             

                                                      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                                                               075-572032                              5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com