กลับหน้าแรก
 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศติดตามฯ /รวงพิน
อ่าน [1224]

.....

การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เขาช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง (กลุ่มงานหลักสูตร ฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1)


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. สพป.ตรัง เขต 1 (กลุ่มงานวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศฯ สพป.ตรัง เขต 1)

การประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย/อนุบาลประจำเขตพื้นที่ ฯ 
ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 จำนวน 11 โรงเรียนเป้าหมาย (กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ตรัง เขต 1)
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com