กลับหน้าแรก
 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศติดตามฯ /รวงพิน
อ่าน [1351]

.....

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) สู่การยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (National Test)  ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  (กลุ่มงานสื่อและเทคโนโลยี  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สพป.ตรัง เขต 1)


2.งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2558 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 (กลุ่มงานสื่อและเทคโนโลยี  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สพป.ตรัง เขต 1)5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com